یادگیری آسان و سریع زبان

frigid: از لغات درس 2 از کتاب 504

frigid: از لغات درس 2 از کتاب 504frigid: از لغات درس 2 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ۳:٢۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

mortal: از لغات درس 30 از کتاب 504

mortal: از لغات درس 30 از کتاب 504mortal: از لغات درس 30 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ٢:٢۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

resume: از لغات درس 36 از کتاب 504

resume: از لغات درس 36 از کتاب 504resume: از لغات درس 36 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۱ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

lottery: از لغات درس 35 از کتاب 504

lottery: از لغات درس 35 از کتاب 504lottery: از لغات درس 35 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ٦:٢۳ ‎ق.ظ ; جمعه ۱ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

wager: از لغات درس 2 از کتاب 504

wager: از لغات درس 2 از کتاب 504wager: از لغات درس 2 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ۳:٢٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢۸ دی ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

linger: از لغات درس 20 از کتاب 504

linger: از لغات درس 20 از کتاب 504linger: از لغات درس 20 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ٥:٢۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٧ دی ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

detect: از لغات درس 6 از کتاب 504

detect: از لغات درس 6 از کتاب 504detect: از لغات درس 6 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ٩:٢۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ دی ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

tendency: از لغات درس 10 از کتاب 504

tendency: از لغات درس 10 از کتاب 504tendency: از لغات درس 10 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ٢:٢۳ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٥ دی ،۱۳٩٥
comment نظرات ()
← صفحه بعد