یادگیری آسان و سریع زبان

chiropractor: از لغات درس 40 از کتاب 504

chiropractor: از لغات درس 40 از کتاب 504chiropractor: از لغات درس 40 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ٤:٢٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

possible: از لغات درس 26 از کتاب 504

possible: از لغات درس 26 از کتاب 504possible: از لغات درس 26 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ٢:٢٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

unforeseen: از لغات درس 7 از کتاب 504

unforeseen: از لغات درس 7 از کتاب 504unforeseen: از لغات درس 7 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

rage: از لغات درس 9 از کتاب 504

rage: از لغات درس 9 از کتاب 504rage: از لغات درس 9 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

endure: از لغات درس 42 از کتاب 504

endure: از لغات درس 42 از کتاب 504endure: از لغات درس 42 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۸ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

repetition: از لغات درس 29 از کتاب 504

repetition: از لغات درس 29 از کتاب 504repetition: از لغات درس 29 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ٩:٢۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۸ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

commend: از لغات درس 29 از کتاب 504

commend: از لغات درس 29 از کتاب 504commend: از لغات درس 29 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ٥:٢٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()

warden: از لغات درس 22 از کتاب 504

warden: از لغات درس 22 از کتاب 504warden: از لغات درس 22 از کتاب 504

   + آموزش زبان ; ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩٥
comment نظرات ()
← صفحه بعد